Giới thiệu

 • Hội đồng quản trị
 • Giới thiệu trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến
 • Ban giám hiệu

  Ban giám hiệu

  24/05/2020
 • Chi bộ

  Chi bộ

  24/05/2020
  Được thành lập tháng 3 năm 2009 khởi đầu với 13 đảng viên, đến nay sau 5 nhiệm kỳ với hơn 10 năm hoạt động, tổng số đảng viên tăng lên 34 đồng chí đang công tác tại các cơ sở của nhà trường. Việc tự nguyện xin được sinh hoạt Đảng chung của các giáo viên bộ môn, cán bộ và nhân viên đã cho thấy vai trò và trách nhiệm rất lớn của Chi bộ trong hoạt động nhà trường.
 • Đoàn Thanh Niên
 • Công đoàn Cơ sở Trường THCS & THPT Nguyễn Khuyến

  Công đoàn Cơ sở Trường THCS & THPT Nguyễn Khuyến

  24/05/2020
  Công đoàn cơ sở trường Nguyễn Khuyến là công đoàn của trường ngoài công lập đầu tiên trong thành phố. Ban chấp hành Công đoàn cơ sở lâm thời chính thức được thành lập theo quyết định của Ban thường vụ Công đoàn giáo dục thành phố số: 14/2002/QĐCĐ, ký ngày
 • Các cơ sở trực thuộc trường
Top