Tổ Bộ Môn

Nhân sự tổ Hóa

Nhân sự tổ Hóa

Administrator

 

Cô Phạm Trần Bích Vân

Tổ trưởng

 

DÁCH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ HÓA

 

STT HỌ VÀ TÊN
1 Phạm Văn Mật Anh
2 Trần Tuấn Anh
3 Dương Văn Ao
4 Nguyễn Hồng Cẩm
5 Lương Thị Hồng Diễm
6 Võ Thị Minh Học
7 Trịnh Thị Anh Hồng
8 Lê Văn Hùng
9 Trần Quang Huy
10 Tống Đức Huy
11 Huỳnh Khắc Huy
12 Trần Thanh Hưng
13 Nguyễn Thị Hồng Liễu 
14 Nguyễn Viết Long
15 Văn Tiến Mạnh
16 Trần Thị Kim Ngân
17 Phan Thị Thúy Nguyên
18 Phương Tuyết Nhã
19 Nguyễn Văn Phong
20 Lê Tấn Phong 
21 Hồ Viết Phúc
22 Trần Thị Phương
23 Nguyễn Kông Quan
24 Nguyễn Văn Quy
25 Cao Văn Sang
26 Trần Tánh
27 Hà Văn Tâm
28 Hồ Sĩ  Thạnh
29 Vương Lê Ái Thảo
30 Phạm Văn Thắng
31 Cù Huy Thắng
32 Hồ Viết Thống
33 Đường Thị Hoài Trang
34 Trần Thị Thuý Trang
35 Hồ Minh Trang
36 Trần Văn Trường
37 Hà Tú Vân
38 Nguyễn Thị Thu Vân
39 Phạm Trần Bích Vân
40 Đặng Trung Vinh
41 Nguyễn Hoàng Vũ
42 Hoàng Như Hồng Vũ
43 Đặng Vũ 

 

    Top