Tổ Bộ Môn

Nhân sự tổ Địa

Administrator

 

Cô Bùi Thị Thanh Nhàn

Tổ trưởng

 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN ĐỊA LÝ

STT HỌ VÀ TÊN
1 Vũ Thị Bắc
2 Dương Hiễn Chữ
3 Dương Anh Đào
4 Nguyễn Hoàng Minh Đăng
5 Ngô Thị Việt Hương
6 Lê Thị Hương
7 Nguyễn Thị Bảo Linh
8 Kiều Thị Lương
9 Phạm Thị Tuyết Mai
10 Bùi Thị Thanh Nhàn
11 Lê Thị Phượng
12 Phạm Thị Thanh Thủy(Đ)
13 Bùi Thị Minh Trang

 

    Top