Kỷ yếu - tập san

Nghệ thuật... thất bại

Administrator
Thất bại không có nghĩa tôi là người thất bại Nó có nghĩa là tôi chưa thành công. Thất bại không có nghĩa là tôi không đạt được gì. Nó có nghĩa là tôi vừa được học được điều gì đó.
 

Thất bại không nói tôi là một kẻ ngốc.
Mà bảo rằng tôi có đủ lòng tin - để thử những gì tôi chưa làm.
Thất bại cũng chẳng bảo tôi phải hổ thẹn.
Mà nói rằng tôi đã dám để mình được thử thách.

Thất bại không có nghĩa là tôi đã bỏ phí đời tôi.
Mà có nghĩa tôi có lý do để bắt đầu một cuộc hành trình mới.
Thất bại không có nghĩa là tôi không có được thứ tôi cần.
Mà tôi có thứ khác, và phải đi theo một hướng khác.

Thất bại không bảo rằng tôi kém.
Mà nói rằng tôi không hoàn hảo.
Thất bại không có nghĩa là tôi nên bỏ cuộc.
Mà bảo tôi hãy cố lên.

Thất bại không có nghĩa là tôi không làm được.
Mà có nghĩa là tôi cần luyện tập nhiều hơn.
Miễn là những người thân yêu luôn ở bên tôi...
Bởi thất bại còn cho tôi biết ai là người yêu thương tôi thật sự...

 

www.SAGA.vn- Sưu tầm

    Top