Kỷ yếu - tập san

Lý luận trẻ thơ

Administrator
Hai chị em đang xem tivi, em hỏi:

- Chị ơi, nước sông trong tivi không chảy ra ngoài chị nhỉ?

- Bé ngốc, đấy là truyền hình mà.

- Em biết chứ, nhưng nước trong truyền hình vẫn là nước vậy!

- Em không thấy kính ở màn hình đã ngăn nước rồi, làm sao chảy ra được.

(sưu tầm)

    Top