Kỷ yếu - tập san

Là ai?

Administrator
Giờ học đạo đức, khi giảng về sự khác biệt giữa người tốt và người xấu...

Giờ học đạo đức, khi giảng về sự khác biệt giữa người tốt và người xấu, cô giáo đưa ra ví dụ: “Nếu cô thò tay vào trong túi một người đàn ông và lấy đi cái ví với toàn bộ tiền của anh ta, cô sẽ là gì nhỉ?”.

Tý tự tin giơ tay: 

- Vậy thì chắc chắn cô là vợ của chú ấy rồi!

    Top