Tổ Anh

Kế hoạch tổ chức :

Kế hoạch tổ chức : "Sân chơi Tiếng Anh"

Administrator
CHỦ ĐỀ: "Strange New Year's Traditions from Cultures around the World"

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HCM                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS-THPT NGUYỄN KHUYẾN                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

            _____________________                                          ­________________________

       Số:     /KH-THCS-THPT-NK

                                                                                    Tp. HCM, ngày 01 tháng 12 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức “Sân chơi Tiếng Anh”

CHỦ ĐỀ: "Strange New Year's Traditions from Cultures around the World"

 

I. MỤC ĐÍCH:

Tạo môi trường và động lực thúc đẩy việc sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp, giúp các em phát triển kỹ năng thuyết trình đồng thời tìm hiểu các phong tục, tập quán kỳ lạ về tết cổ truyền của các nước trên thế giới.

Sân chơi Tiếng Anh cũng giúp các em thể hiện sự năng động của tuổi thanh thiếu niên qua các phần trình diễn văn nghệ với các tiết mục múa, hát và diễn kịch ngắn.

 

II. YÊU CẦU

- Các lớp tham gia sân chơi chuẩn bị nội dung thuyết trình tối đa 3 truyền thống văn hóa đặc sắc và kỳ lạ trong những ngày đầu năm mới của một trong các quốc gia trên thế giới.

- Mỗi khối lớp chuẩn bị ít nhất một tiết mục văn nghệ hoặc trình diễn thời trang truyền thống của các nước .

- Giáo viên bộ môn Anh văn và giáo viên quản nhiệm cùng giáo viên trưởng khối hỗ trợ và tạo điều kiện cho các em học sinh chuẩn bị nội dung và tập luyện.

- Tất cả các công tác chuẩn bị phải được hoàn tất trước ngày 15/01/2021.

- Họp hoàn thiện chương trình lần cuối lúc 8 giờ 45 ngày 15/01/2021 tại các cơ sở.

- Các lớp có sử dụng nhạc thì phải nộp nhạc về cho thầy trợ lý thanh niên của các cơ sở trước ngày 15/01/2021.

 

III. ĐỐI TƯỢNG: Tất cả học sinh các lớp 10 và 11 cơ sở 1, và cơ sở 4;

IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

            Sáng thứ Hai 1/2/2021: sau Lễ Chào cờ, từ 6g35 đến 8g45; tại sân trường.

           

V. CHƯƠNG TRÌNH: “Sân chơi Tiếng Anh” gồm các phần sau đây:

1. Khởi Động:

- Học sinh một lớp đã chỉ định lên biểu diễn 1 tiết mục nhảy hiện đại.

2. Thuyết trình:

2.1/ Mỗi bài thuyết trình tối đa 05 phút (nếu quá 05 phút, giám khảo sẽ trừ điểm).

 

2.2/ Mỗi lớp tiến hành thi tại lớp để chọn MỘT bài hay nhất; gửi họ và tên học sinh được chọn về cho cô Huỳnh Thị Thanh Nga (cơ sở 1), và cô Nguyễn Thị Quế (cơ sở 4) trước ngày 15/01/2021.

           

2.3/ Tất cả học sinh được chọn từ mỗi lớp phải chuẩn bị tập luyện thuyết trình và sẽ tham gia 1 cuộc tuyển chọn để chọn ra những em có bài thuyết trình hay nhất để trình bày.

           

2.4/ Phân bổ số lượng bài thuyết trình cho mỗi sân chơi như sau:

- Cơ sở 1 và 4 : Khối 11: 04 bài; Khối 10: 04 bài; tổng cộng: 08 bài.

 

 2.5/ Tiêu chí chấm điểm bài thuyết trình:

Phong cách tự tin:    03 điểm

Phát âm chuẩn:         03 điểm

Tiếng Anh lưu loát:  02 điểm

Nội dung hay:           02 điểm

_________________________

Tổng điểm:    10 điểm

2.6/ Tiêu chí chấm điểm trang phục truyền thống các nước:

Trang phục dự thi đẹp:                                            03 điểm

Phong cách trình diễn tự tin, lôi cuốn:                  03 điểm

Trình diễn đúng thời gian quy định:                      02 điểm

Bài giới thiệu về trang phục hay:                           02 điểm

______________________________________________

Tổng điểm:    10 điểm

 

  Lưu ý: Quý thầy, cô giáo viên bộ môn và quản nhiệm tuyển chọn bài và cho các em luyện tập tại lớp trước khi tiến hành Sân chơi. Bài nói nên đơn giản, dễ hiểu, ngắn gọn để đảm bảo thời lượng chương trình.

 

3. Văn nghệ và trình diễn trang phục truyền thống các nước: Các lớp từ khối 10 và khối 11 liên hệ với các trợ lý thanh niên để đăng ký tiết mục văn nghệ góp vui trong sân chơi Anh văn. Các lớp có thể đăng ký nhiều thể loại khác nhau như: hát, nhảy hiện đại hoặc kịch ngắn. Thầy Trợ lý thanh niên sẽ duyệt và chọn từ 03 đến 05 tiết mục biểu diễn (thời gian tối đa cho mỗi tiết mục là 04 phút, riêng kịch là 09 phút).

Phần biểu diễn trang phục truyền thống các nước: Thầy trợ lý thanh niên phối hợp với GVBM chọ các lớp cho bắt thăm để chuẩn bị trang phục truyền thống của các nước trên thế giới. Mỗi loại trang phục sẽ kèm một đoạn thuyết minh ngắn (khoảng 30 giây) bằng Tiếng Anh được soạn trước và do hai MC đọc khi các em ra trình diễn trên sân khấu.

 

4. Công bố kết quả và trao giải

Phần thi thuyết trình: Ban giám khảo sẽ chấm điểm tại chỗ và công bố kết quả vào cuối giờ, với các giải thưởng:

+  01 giải nhất; 01 giải nhì; 01 giải ba và 05 giải khuyến khích

Phần biểu diễn trang phục các nước:

+  01 giải nhất; 01 giải nhì; 01 giải ba và 02 giải khuyến khích

VI. NHÂN SỰ TỔ CHỨC:

* Chỉ đạo:     - Thầy Hiệu trưởng và Ban giám hiệu; Quý thầy Tổng quản nhiệm

                        - Phụ trách điều hành chung: Cô Lê Thị Mỹ Hà

* Phụ trách sân chơi mỗi cơ sở:

- Tổ Anh văn: 01 giáo viên phụ trách chung và 02 hoặc 03 GV làm giám khảo (danh sách đính kèm bên dưới).

            - Thầy trợ lý thanh niên hỗ trợ tổ chức và sắp xếp chương trình.

- GV phụ trách sân chơi chọn hai học sinh năng động, phong cách tự tin, giọng rõ ràng làm MC. Giáo viên Anh văn soạn bài nói và tập luyện trước cho hai MC.

            - Bộ phận Cơ sở vật chất mỗi cơ sở phối hợp với Trợ lý thanh niên chuẩn bị sân khấu, phong nền (có nội dung đính kèm bên dưới), và âm thanh.

 

Nội dung phong nền cho Sân chơi Tiếng Anh:

TRƯỜNG THCS-THPT NGUYỄN KHUYẾN

CƠ SỞ …

SÂN CHƠI TIẾNG ANH

Chủ đề: "Strange New Year's Traditions from Cultures around the World"

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 02 năm 2021

 

Danh sách giáo viên Anh văn phân công phụ trách Sân chơi và giám khảo mỗi cơ sở:

STT

CƠ SỞ 1

CƠ SỞ 4

1

Huỳnh Thị Thanh Nga

Nguyễn Thị Quế

2

Lê Thị Xuân Phương

Đặng Thị Xuân Loan

3

Nguyễn Thị Thu Hà

Huỳnh Thị Hằng

4

Phan Khánh Quỳnh

Nguyễn Thị Ngọc Tú

 

VII. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ GIÁO VIÊN ANH VĂN HỖ TRỢ SÂN CHƠI

* Phụ trách chung: Cô Lê Thị Mỹ Hà – Điều phối, theo dõi và cập nhật công tác tổ chức sân chơi mỗi cơ sở.

* Phụ trách mỗi cơ sở:

CƠ SỞ

NGƯỜI PHỤ TRÁCH

CÔNG VIỆC

Cơ sở 1

Cô Huỳnh Thị Thanh Nga

Soạn bài dẫn chương trình và giúp luyện nói cho hai MC.

Phối hợp với các GV trong mỗi khối lớp tuyển chọn bài thuyết trình.

Điều phối công tác chấm và tổ chức Sân chơi.

Cơ sở 4

Cô Nguyễn Thị Quế và Nguyễn Thị Ngọc Tú

* Hỗ trợ hướng dẫn học sinh mỗi khối:

CƠ SỞ

NGƯỜI PHỤ TRÁCH

CÔNG VIỆC

Cơ sở 1

Khối 10: Cô Nguyễn Thị Thu Hà, Cô Huỳnh Thị Hằng

Khối 11: Cô Lê Thị Xuân Phương, Cô Phan Khánh Quỳnh

Hướng dẫn và kiểm tra đề tài các em chọn (lưu ý: tránh trùng lặp viết bài tập trung về một nước).

Gợi ý và cung cấp thông tin về đề tài nếu các em cần trợ giúp.

Giúp học sinh luyện nói và phát âm tốt.

Cơ sở 4

Khối 10: Cô Nguyễn Ngọc Tú, Cô Trần Thị Sâm

Khối 11: Cô Trần Thị Kim Thúy, Cô Đặng Thị Xuân Loan.

Kính đề nghị quý thầy, cô được phân công nhiệm vụ thực hiện nghiêm túc để Sân chơi Tiếng Anh của nhà trường đạt kết quả giáo dục như mong muốn.

 

Duyệt của Hiệu trưởng

 

Hoàng Thái Dương

TM. Tổ Chuyên môn

 

Lê Thị Mỹ Hà

Nơi nhận:

- HĐQT và BGH;

- Tổng quản nhiệm;

- GVBM và GVQN có liên quan;

- Trợ lý thanh niên;

- Phòng kế toán;

- Lưu.                                                                         

    Top