Tổ GDCD - KN - HN - HĐTN

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ
 “GIÁO DỤC STEAM TRONG MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN”

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ “GIÁO DỤC STEAM TRONG MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN”

Administrator

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    THCS-THPT NGUYỄN KHUYẾN                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                     TỔ GIÁO DỤC CÔNG DÂN       

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ

 “GIÁO DỤC STEAM TRONG MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN”

Căn cứ vào kế hoạch năm học 2020-2021 của trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến, Tổ GDCD trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến kết hợp tổ GDCD trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến Bình Dương, tổ GDCD trường TH - THCS - THPT Lê Thánh Tông  tổ chức Hội thảo chuyên đề : “GIÁO DỤC STEAM TRONG MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN”

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Trao đổi kinh nghiệm việc dạy học Giáo dục STEAM trong môn GDCD

- Tăng cường nhận thức của giáo viên về vai trò của dạy học Giáo dục STEAM đối với môn học

- Tạo điều kiện để giáo viên tích cực đổi mới chủ động, sáng tạo trong dạy học sinh  hứng thú trong học tập có môi trường phát triển những phẩm chất và năng lực cá nhân cũng như hình thành những kỹ năng cần thiết của thế kỉ XXI, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục theo xu thế cách mạng 4.0.

2. Yêu cầu

- Giới thiệu đầy đủ tổng quan về Giáo dục STEAM

- Nêu bật được vai trò  tích cực của dạy học Giáo dục STEAM  trong việc lấy học sinh làm trung tâm trong quá trình dạy học nhằm phát triển những phẩm chất và năng lực cá nhân cũng như hình thành những kỹ năng cần thiết của thế kỉ XXI cho các em, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục theo xu thế cách mạng 4.0.

- Rút ra bài học kinh nghiệm để áp dụng phương pháp Giáo dục STEAM đạt hiệu quả tốt trong giảng dạy

II. BAN TỔ CHỨC

            Cô Phan Thị Thu Hiền: trưởng ban

            Cô Tạ Thanh Phương  : Phó ban

            Cô Phạm Thị Thanh Vân: Phó ban

            Cô Phạm Thị Nhật:  Ủy viên

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1.Thời gian:

13h 30 ngày Thứ Bảy ngày 31 tháng 10 năm 2020.

2. Địa điểm:

Phòng thí nghiệm cơ sở 1 trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến.

IV. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Khách mời:

 • Hội đồng quản trị
 • Ban giám hiệu

Tổ chuyên môn:

    -  Các thầy cô trong tổ bộ môn GDCD trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến thành phố

     - Các thầy cô trong tổ bộ môn GDCD – Kỹ năng sống - Nhạc – Họa Nguyễn Khuyến

Bình Dương

- Các thầy cô trong tổ bộ môn GDCD – Kỹ năng sống - Nhạc – Họa trường TH-THCS-THPT Lê Thánh Tông

 V. NỘI DUNG:

 • Giới thiệu tổng quan về Giáo dục STEAM.
 • Ứng dụng Giáo dục STEAM trong môn GDCD ( Giáo án minh họa và sản phẩm)
 • Những thuận lợi cần phát huy và những khó khăn phải giải quyết khi tiến hành Giáo dục STEAM
 • Trao đổi kinh nghiệm qua những bài học thực tiễn

VI. Phân công thực hiện:

- Cô Phan Thị Thu Hiền TTCM: Lập kế hoạch,gửi thư mời BGH, HĐ quản trị, phân công nhiệm vụ, chịu trách nhiệm chính.

- Cô Tạ Thanh Phương TTCM (Nguyễn Khuyến Bình Dương), Cô  Phan Thị Thu Hiền tập hợp tham luận in kỷ yếu.

- Cô Phạm Thị Thanh Vân TTCM (Trường Lê Thánh Tông), Phạm Thị Nhật: chuẩn bị cơ sở vật chất, bandroll  hội thảo,  hậu cần.

- Các thầy cô tổ bộ môn: viết bài tham luận về chủ đề “Giáo dục STEAM trong môn GDCD ở trường phổ thông” gửi về Ban tổ chức: cô Phan Thị Thu Hiền, cô Tạ Thanh Phương

- Địa chỉ nhận bài:

Email:

 [email protected]

 [email protected]

VII. Kinh phí thực hiện:

 Bồi dưỡng công tác chuẩn bị, tham luận, in Bandroll, in ấn kỷ yếu, cơ sở vật chất… cho buổi Hội thảo chuyên đề: 600.000 đồng.

           

 

                                                                                                     TP. HCM, ngày 01 tháng 10 năm 2020

Duyệt của Ban Giám Hiệu                                                                   Tổ trưởng chuyên môn

 

 

                                                                                                                    PHAN THI THU HIỀN

 


 

  GV đăng nhập xem TKB

  Tài khoản:
  Mật khẩu:

  Hướng dẫn đăng nhập

  HS đăng nhập xem điểm

  Tài khoản:
  Mật khẩu:

  Hướng dẫn đăng nhập

  Dạy và học Online

  Tuyển dụng nhân sự

  Bản đồ vị trí

  Bản đồ vị trí

  Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 14
  • Hôm nay: 16,398
  • Hôm qua: 44,380
  • Tuần này: 71,031
  • Tuần trước: 0
  • Tháng này: 71,031
  • Tháng trước: 0
  • Tổng cộng: 2,985,503

  Liên kết website

  Top