Thông báo - Thư mời

Danh sách trúng tuyển khóa sinh hoạt hè 2022

Danh sách trúng tuyển khóa sinh hoạt hè 2022

Administrator
- Các lớp từ 10A7 đến 10A13 : Nhập nội trú ngày 26/6/2022, nhập học sáng 27/6/2022. - Các lớp 10A1 đến 10A6 : Nhập nội trú ngày 10/7/2022, nhập học ngày 11/7/2022..
    Top