Kỷ yếu - tập san

Còn tùy

Administrator
Một cặp nam nữ đi qua khu rừng nọ. Họ gặp một ông cụ và..

Một cặp nam nữ đi qua khu rừng nọ. Họ gặp một ông cụ và hỏi thăm:

- Từ đây đi vào làng còn bao xa nữa hở cụ?

- Khoảng chừng từ nửa tiếng đến hai giờ đồng hồ...

- Sao chênh nhau nhiều thế hở cụ?

- Ôi, còn tùy anh chị là vợ chồng hay là người yêu! - Ông cụ thong thả đáp.

(sưu tầm)

    Top