Thông báo - Thư mời

Cải cách giáo dục bắt đầu từ dạy làm người

Cải cách giáo dục bắt đầu từ dạy làm người

Administrator
"Phải làm triệt để. Tất cả các em đến tuổi phải học hết tiểu học, học đàng hoàng, và phải dạy đạo đức sao cho khi các em tốt nghiệp tiểu học phải xứng đáng là những thiếu niên ham học hỏi, hiền ngoan, có thái độ và hành động đúng mực ở nơi công cộng và đối với các quan hệ xã hội". - GS Trần Văn Thọ
    Top

    Facebook