Thông báo - Thư mời

4 nhiệm vụ trọng tâm năm học 2011-2012

4 nhiệm vụ trọng tâm năm học 2011-2012

Administrator
Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục; tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục; chăm lo, đầu tư phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục và phát triển mạng lưới trường, lớp và tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục. Đó là 4 nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, GDTX và GDCN năm học 2011 – 2012 Bộ GD&ĐT vừa công bố.

(GD&TĐ) Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục; tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục; chăm lo, đầu tư phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục và phát triển mạng lưới trường, lớp và tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục. Đó là 4 nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, GDTX và GDCN năm học 2011 – 2012 Bộ GD&ĐT vừa công bố.

Năm học mới, sẽ tiếp tục rà soát, điều chỉnh nội dung dạy học và kiểm tra, đánh giá ở giáo dục phổ thông theo hướng giảm tải, phù hợp mục tiêu giáo dục. Đồng thời, tăng cường công tác giáo dục toàn diện và quản lý học sinh, sinh viên. Tiếp tục khảo sát, nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung và thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ giáo viên và học sinh, đặc biệt đối với học sinh bán trú ở vùng dân tộc, miền núi, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn. Từng bước nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục của trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú. Tổ chức triển khai có hiệu quả các giải pháp tăng cường  tiếng Việt, dạy và học tiếng dân tộc thiểu số ở các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và TTGDTX. Quan tâm đặc biệt đối với học sinh các dân tộc rất ít người...

Với giáo dục mầm non sẽ tăng tỷ lệ huy động trẻ đến trường, đạt 25% trẻ độ tuổi nhà trẻ và 85% trẻ ở độ tuổi mẫu giáo. Trong năm học này có ít nhất 10 tỉnh được công nhận đạt chuẩn.

Giáo dục phổ thông điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng giảm tải, tiếp tục đổi mới phương pháp giáo dục, phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông; điều chỉnh để từng bước hoàn thiện việc tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông nhằm khắc phục những bất cập trong những năm qua; triển khai tự đánh giá, đẩy mạnh triển khai đánh giá ngoài các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông...

Giáo dục thường xuyên, sẽ củng cố mô hình hoạt động của các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm học tập cộng đồng theo hướng một cơ sở thực hiện nhiều nhiệm vụ; tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và phát triển đội ngũ cán bộ, giáo viên cho các cơ sở giáo dục thường xuyên; tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng dạy học chương trình giáo dục thường xuyên; trình Chính phủ phê duyệt và triển khai Đề án xây dựng xã hội học tập và Đề án Xóa mù chữ giai đoạn 2011-2020.

Thực hiện phân luồng và tăng quy mô, chất lượng, hiệu quả đào tạo trung cấp chuyên nghiệp; triển khai thực hiện các giải pháp để phân luồng học sinh sau trung học cơ sở vào học trung cấp chuyên nghiệp...

Năm học 2011-2012, ngành GD cũng sẽ tăng cường công tác xây dựng, thực hiện quy hoạch đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; triển khai thực hiện chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học, trung học, chuẩn hiệu trưởng trường trung học; tập huấn và triển khai đại trà chuẩn hiệu trưởng trường mầm non, chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học và chuẩn giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên. Triển khai chương trình phát triển các trường Sư phạm giai đoạn 2011-2020...

Ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất trường học, trong đó chủ động xây dựng phòng học bộ môn, phòng thiết bị từ các nguồn kinh phí của địa phương. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Xây dựng, hiện đại hóa trường trung học phổ thông chuyên; củng cố và phát triển trường phổ thông dân tộc nội trú và phổ thông dân tộc bán trú; đầu tư cơ sở vật chất cho các trường trung cấp chuyên nghiệp; củng cố và phát triển mô hình hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm học tập cộng đồng.

Để tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT yêu cầu Giám đốc các sở GD&ĐT căn cứ tình hình thực tiễn địa phương, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các phòng GD&ĐT, các cơ sở giáo dục ở địa phương thực hiện nhiệm vụ năm học 2011-2012; tích cực tham mưu với tỉnh ủy/ thành uỷ, HĐND và UBND tỉnh/ thành phố có Nghị quyết về công tác giáo dục và Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2011-2012 ở địa phương; chủ động phát huy sự cộng tác, phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể để ngành Giáo dục có điều kiện thuận lợi thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cấp quản lý giáo dục địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm năm học; kịp thời báo cáo, phản ánh tình hình, đề xuất các giải pháp chỉ đạo, kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện.

Lập Phương

  GV đăng nhập xem TKB

  Tài khoản:
  Mật khẩu:

  Hướng dẫn đăng nhập

  HS đăng nhập xem điểm

  Tài khoản:
  Mật khẩu:

  Hướng dẫn đăng nhập

  Dạy và học Online

  Tuyển dụng nhân sự

  Bản đồ vị trí

  Bản đồ vị trí

  Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 4
  • Hôm nay: 653
  • Hôm qua: 4,455
  • Tuần này: 653
  • Tuần trước: 26,141
  • Tháng này: 83,985
  • Tháng trước: 349,187
  • Tổng cộng: 3,434,064

  Liên kết website

  Top